Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

niewaedzi
3001 f546 500
Reposted bymatajnpati2k6
niewaedzi
2995 fceb
Reposted byBinipati2k6mindfieldskatkonak
Sponsored post
feedback2020-admin
niewaedzi
2994 4647 500
Reposted byhonigwurmpassingbird
niewaedzi
2426 c2ca 500
Reposted byOkruszekanheros
niewaedzi
2418 be72 500
niewaedzi
2406 3045 500

November 03 2018

niewaedzi
9317 6417 500
Reposted bymarxen marxen

October 31 2018

niewaedzi

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
Reposted frometerycznie eterycznie viahormeza hormeza

October 15 2018

niewaedzi
4420 3e09
Reposted bylokrund2015slid0januschytrusTamahl

October 10 2018

niewaedzi
1098 47dc 500

September 26 2018

niewaedzi
1352 811d 500

September 24 2018

niewaedzi
9815 6395 500
niewaedzi
9764 db72 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
niewaedzi
9763 2bba 500
Reposted bypati2k6 pati2k6

August 21 2018

niewaedzi
2175 2b98
Reposted byptrckthetemple
niewaedzi
2147 4e1b
Reposted byem82azile1
niewaedzi
2146 0fe9 500
Reposted byunterland unterland
niewaedzi
2136 97f9
Reposted bySkydelan Skydelan
niewaedzi
2109 8577 500
Reposted bythetempleImmortalys

August 19 2018

niewaedzi
5036 b7e3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...